חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בראשית-מאמר בראשית

מאמר בראשית
שמטרם יציאת הי' שהיא המלכות מאור הבינה, נקראות שתיהן בראשית, ומאמר איהו, ושתיהן יחד הן מאמר דהיינו בראשית עם הב' ביחד, הוא מאמר. כי מאמר פירושו מדרגה היוצאת על זווג דהכאה, בסוד הכאת שפה אל שפה, וכיון שהזווג דהכאה נעשה על הב' דבראשית שהיא המלכות, אי אפשר לומר שראשית בלבדה שהיא בינה לבדה, תהיה מאמר, שהרי הזווג דהכאה לא נעשה על המסך דבינה. כיון דנפיק, ואתפשט מניה חילין, ראשית אקרי, והוא מאמר בלחודוי כיון שיצאה הי', שהיא המלכות, מאויר הבינה, ונתפשטו כחות הבינה, אז נקראת הבינה ראשית היא מאמר בלבדה, בלי הב' שהיא המלכות, כי כבר יצאה ממנה.