חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בראשית-ב' ביתין דבראשית ברא

בראשית-ב' ביתין דבראשית ברא
ב'ראשית ב'רא: ונחקקו האותיות בהכתוב בראשית ברא, דהיינו בהביתין בהר"ת של המלה ב'ראשית ובהר"ת של המלה ב'רא, שאלו ב' ביתין רומזים על זמן הקטנות והחקיקה שנעשתה בהבינה