חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בענין נר חנוכה

תוכן

תשמ"ו מאמר ט חז"ל במסכת שבת (כ"ג ע"ב) וז"ל, אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ונר ?חנוכה, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו וכו', ופרש"י, נר ביתו בשבת, והוא עני ואין לו כדי לקנות שמן לשתי נרות, שלום ביתו, והכי אמרינן לקמן, "ותזנח משלום נפש", זו הדלקת הנרות בשבת, שבני…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה