חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בעל האבידה מחזיר על אבידתו

תוכן

האשה אשר נתת עמדי
"ויקח אחת מצלעותיו" (בראשית ב' כ"א) - היינו צלע של בחי' נוקבא שה"ס אמונה. העבודה בבחי' אמונה היא עבודה דבחירה, ואז יש מקום שיכולים לבוא לידי מכשול, כמ"ש "והמכשלה הזאת תחת ידך" (ישעיהו ג' ו'), וה"ע "אין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בה".
"ומחזירין לו את האבידה", היינו חלק מבנינו שנאבד ממנו מצד שהיתה לו עבודה דבחירה. וכשמהפך את הרצון לקבל שיהיה עמ"נ להשפיע נמצא שהחלק הזה נכלל שוב בקדושה. ואם הרצון לקבל לא היה נפרד ממנו אז לא היה לו מקום עבודה. ומחזירין את האבידה בטביעת עין, בסוד "טוב עין הוא יבורך" (שה"ע עמ"נ להשפיע). וז"ס "אעשה לו עזר כנגדו" ופירש אאמו"ר זצ"ל שעי"ז שהיא כנגדו מזה יש לו עזרה, היינו עבודה דבחי' הבחירה.