חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בן עולם הבא

בן עולם הבא
ישראל הם מעץ החיים ... אבל מי שהוא מעץ החיים הוא בן עולם הבא. בן מצד בן י״ה, שהוא ז״א, כי בינה, היא אותיות בן י״ה. ויורש המלכות, שהוא ה׳ דהויה.