חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בכסה ליום חגינו

תוכן

בסעודת ליל א' דר"ה תש"ח תל אביב
"תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו" [תהלים פ"א ד'], ענין הכסוי שהוא בר"ה, הוא מטעם שזו"ן חוזרים לקטנותם כמו שהיו בתחילת בריאת העולם. והכיסוי הזה עושה ב' פעולות: שיש בחינה המחברת ב) בחינה המפרדת. זכה היא מחברת, לא זכה היא מפרדת. ז"א בזמן שהאדם בא לנקודת האמת, אזי הוא עומד על פרשת דרכים.
וכמו"כ יש בחי' בגד שהוא בסוד בגדי כהונה "לכבוד ולתפארת" [שמות כ"ח ב'], שהכיסוי של הבגד אינו בסוד לכסות הערוה, אלא שהוא לבחינת כבוד, שהוא מטעם כבוד שמים בלבד.