חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בינוני

תוכן

חציו טוב וחציו רע. היינו שאומר שהרע שלו אינו רע במאה אחוז. לכן "לא אברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי".