חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בטן מי יצא הקרח

בטן מי יצא הקרח
שיוצאים החסדים ומלבישים החכמה, אז אתחברון אתוון אלין באלין ואשתלים בשמא אלקים. ואינה נקראת עוד מ"י. וזהו שמדייק הזהר כאן ומביא הכתוב מבטן מ"י יצא הקרח, להורות שרק בעת שמשפיעה חכמה בלי חסדים בסוד נקודה דשורק, אז היא נקראת מ"י ולא בעת השלמות. כשמקבלת נקודת החירק, והחכמה מתלבשת בחסדים, כי אז נקראת אלקים ולא מ"י.