חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בחמר ובלבנים

תוכן

בחמר ובלבנים (א,יד)
דענין פרעה, היינו בחינת הרצון לקבל שיש באדם, הוא היה הנותן ... להם להבין שאם הם יעבדו אזי יהיה להם פיתום - ורעמססנב. ועל יסוד זה היתה העבדות שלהם, ז"א, בעבור הרצון לקבל.
אבל מה עשה ה' - שהכל נבלע בארץ, דכל פעם הפסיקו העבדות. אבל פרעה לא השגיח על זה, יען שהוא בחי' קליפה שהיה מוצץ השפע של התורה ומע"ט שלהם. ובאיזה אופן הוא לקח - עם העבודה קשה, היינו, שהוא היה מתחיל להקשות קושיות עצומות, ולא היה להם מה לתרץ, יען שהם עבדו עבור פיתום ורעמסס, ומזה לא נשאר כלום, משום שהכל נבלע בארץ. ובזמן שבא משה רע"ה והגיד להם שצריכים לעבוד 'כולו להשפיע', תיכף פרעה לא היה נותן להם חומר לעבודה, כי ראה שלא יהיה לו עוד שפע לינק. וזה שאמרו בני ישראל: תבן לא נותן לנו - ולבנים תעשו.