חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בדים

בדים
בדים, שהם נה"י שלמטה מחזה דז"א... ...שהבדים הם המרכבה שלמטה, להיותם נמשכים מהמרכבה עלאה שהיא חג"ת, המכונים מים אש רוח, שקו שמאל דבדים הנקרא הוד בא מצד האש דמרכבה עלאה שהיא גבורה, וקו ימין דבדים הנקרא נצח, בא מצד המים שבמרכבה עלאה שהוא חסד, וקו אמצעי דבדים שהוא יסוד נמשך מצד הרוח דמרכבה עלאה שהוא ת"ת, וכן. כל מה שיש במרכבה עלאה נמשך למרכבה תתאה. בגין למהוי רתיכא לארונא, כדי שהבדים יהיו מרכבה לארון העדות. ששם השראת השכינה.