חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בגמר התיקון תגדל השגת ישראל מהמלאכים

תוכן

((זוהר בראשית-א אות רנט)

אמרו חז"ל (בראשית רבה כ, כ) בביאור הכתוב (במדבר כג, כג) 'כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל', שאז בגמר התיקון תיגדל השגת ישראל מהשגת המלאכים, והמלאכים ישאלו לישראל מה פעל א-ל. והטעם הוא, כי המאציל תקן ד' העולמות אבי"ע בכל הצורך עד שיוכלו ישראל לגמור התיקון, אמנם מבחינת גמר התיקון עצמו לא עשה כלום. והוא כמו שאמרו חז"ל (הקדמת ספר הזוהר אות סז) על הכתוב (ישעיה נא, טז) 'עַמִי אתם' – 'עִמִי אתם בשותפות, אני התחלתי העולמות ואתם גומרים אותם'. ולפיכך גם המלאכים אין בהם משהו מבחינת גמר התיקון, ואינם משיגים מזה כלום, והם צריכים בענין זה לשאול לישראל מה פעל א-ל.