חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

באר

באר היסוד דנוקבא, מכונה בשם באר. שיורה על בחינת המסך המתוקן שם, שע"י זווג, הוא מעלה או"ח ממטה למעלה, כדמיון הבאר המעלה מים מתתא לעילא. עי' ח"ט לוח התשובות תשובה נ"ב חצי שיעור ו'. חלק ט' דף תש"צ אות פ"ז