חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

"חרות על הלוחות" (שמות לב, טז), אל תקרי חרות אלא חירות, מלמד שנעשו חירות ממלאך המות (שמות רבה מא, ז).

א. המאמר הזה צריך באור, כי מה ענין קבלת התורה לשחרורו של האדם ממיתה. ועוד, אחר שהשיגו על ידי קבלת התורה גוף נצחי כזה שאין עניין המיתה חל עליו, א"כ איך חזרו ואבדו את זה, הכי יוכל הנצחי להתהפך ולבא לבחינה של העדר?