חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

אין הדת ניתנה בשביל להטיב הבריות, רק לרצונו ית' עצמו, כמו שכתוב (משלי טז, ד) "כל פועל ה' למענהו". רק מתוך שרצונו להיטיב, נמצא מאליו אשר הדת הוא ענין שמטיב להבריות.