חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח) – 'זה כלל גדול בתורה' (בראשית רבה כד, ח; ירושלמי נדרים ט, ד)

א. מאמר חז"ל זה, הגם שהוא מפורסם ונשוא בפיותינו תמיד. עכ"ז הוא בלתי מבואר לכל על כל רחבו והקפו. כי מלת "כלל" יורה לנו סכום פרטים מתייחסים לכלל ההוא, שכל פרט ופרט לוקח חלק בתוכו, באופן שמבין כולם יחד מצורף ויוצא אותו הכלל.
ואם אתה אומר "כלל גדול בתורה", הרי הבנתו אשר כל המקראות ותרי"ג המצוות המה הם סכום הפרטים המובאים המוכנסים ומשכללים, להשלמת צורת הכתוב הזה של "ואהבת לרעך כמוך".
ולכאורה, אין הכתוב הזה יכול לכלכל בתוכו לכל היותר, רק חלק התורה והמשפטים שמבין אדם לחבירו. אולם רוב התורה המדובר בעניני העבדות שמבין אדם למקום, איך אפשר שיסגרו במסגרת הכתוב של אהבת חבירו.