חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח)
"רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה" (בראשית רבה כד, ח; ירושלמי נדרים ט, ד)
גדרה של מצות ואהבת לרעך כמוך
א. מאמר חז"ל הזה אומר לנו בארוני: כי מלת "כלל" יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצוה של "ואהבת לרעך כמוך" שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תרי"ב המצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינם לא פחות ולא יותר רק סכום הפרטים המוכנסים ומותנים בהמצוה האחת הזאת של "ואהבת לרעך כמוך". שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זהו יצדק במצוות שבין אדם לחבירו, אולם איך יכולה אותה המצוה האחת להכיל ולכלכל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן עקרי התורה ורוב מנין ובנין שלה.