חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

מרגלא בפי הגדולים אנשי השם במקומות שבאים שם לגלות איזה דבר עמוק, שמתחילים המאמר "הנני מגלה טפח ומכסה טפחיים". והנה הקדמונים שלנו נשמרים מאד ממלה יתרה, כמו שהורונו ז"ל (מגילה יח, א; הקדמת הזהר אות יח) "מלה בסלע שתיקא בתרין", פירוש, אם יש לך מלה יקרה בפיך ששויה סלע, תדע שהשתיקה ממנה שויה שני סלעים. והכונה על אותם המפליטים מילות יתירות שאין בהם תוכן ושימוש להענין, רק כדי לשפר את הלשון להנאותה לעיני המעיין. והיה זה בעיני קדמונינו לאיסור חמור, כמפורסם להמסתכל בדבריהם וכמו שאוכיח בקונטרסים הבאים, וא"כ צריכים אנו לתשומת לב להבין מליצתם זאת שהיתה שגורה בפיהם כל כך.