חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א) מהו אור

תוכן

א) אור (ח"א הסת"פ אות י"ח): 
היינו כל המקובל בעולמות בבחינת 'יש מיש', שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. עי' באות ב' ואות כ"ד.