חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

את גולן בבשן

תוכן

א' אדר תש"ז

א) בשן הוא לשון בושה, גולן לשון גאולה, פירוש שע"י הבושה נגאלין.
חרמון ותבור ירננו. תבור מלשון בתר, שה"ס הרי בתר (שיר השירים ב'). הרים נקראים הרהורים, היינו מחשבות שבאות לאדם. בתר מלשון ויבתר אותם בתוך (לך לך שישי). שעל ידי ההרהורים נחתכים לשנים, היינו הראש מן הצואר, שאז הגוף מאבד את החיים שלו.