חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אתה בחרתנו

תוכן

הלא האדם צריך לעשות את הבחירה. אלא כשהאדם עושה את הבחירה, אז הקב"ה בוחר בהבחירה שהאדם עשה, ונותן לו את השפע השייך להבחירה שלו, כמו שמבואר אשה כי תזריע וילדה זכר.