חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אש נקרא דינים

תוכן

אש נקרא דינים, הדומים לאש. אם משתמשים עמהם במקום התיקון, זה מביא קיום כל המציאות. מה שאין כן שלא במקום תיקון, היא עושה חרבן לעולם (זהר ויקהל פ"ג אות רנ"ט).