חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אשת חיל עטרת בעלה

אשת חיל עטרת בעלה
הגבורות שהן בבחינות המוחין דגדלות, הן משובחות יותר מהחסדים וה"ס אשת חיל עטרת בעלה.
חלק ט' דף תשס"א אות מ"ב