חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אשר תביא מארצך

תוכן

אשר תביא מארצך אשר ה' אלקיך נותן לך (כו,ב)
כלומר, שרק הוא יכול לתת לך.
ביכורים - בקול רם, בחינת תורה.
מעשר - אינו בקול רם, בחינת מצוה.
ארץ - יש ע' אומות, נגד ע' פנים לתורה. ומקודם יש שם גוים, ועם ישראל צריכים לגרש הגוים.
(מדוע לא נתן הקב"ה ארץ ישראל לאבות, אלא מקודם להגוים, והגוים - צריכים לגרש אותם, ואח"כ יכבשו ישראל?)