חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אשא דכיא

אשא דכיא
הה"ג שביסוד אמא המלובש בדעת ז"א, מכונה אשא דכיא.
חלק ט' דף תשמ"ז אות כ'