חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ארץ אפל וצלמות

ארץ אפל וצלמות
ארץ למטה הנקראת אפל וצלמות דהיינו אפלה היוצאת מארץ עפתה, שהיא הנוקבא דקליפה