חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ארח צדיקים

ארח צדיקים
הפרש משמים וארץ עליונים שיצאו מעלמא עלאה דבינה, לשמים וארץ תחתונים שיצאו מעלמא תתאה דבינה. שהעליונים הם רק בחסדים מכוסים כי נתקנו בהמלכות דמנעולא, דלא אתיידע. והתחתונים הם בחסדים המגולים בהארת חכמה, כי נתקנו בהמלכות דמפתחא דאתיידע, שה"ס ארח, ועליה אומר הכתוב וארח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום.