חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ארבע בחינות ברצון

תוכן

ארבע בחינות ברצון:
א) לקבל בעל מנת לקבל,
ב) משפיע עושה מצות בעל מנת לקבל תמורה עולם הבא,
ג) משפיע בעל מנת להשפיע,
ד) רצה לקבל הנאה, מטעם להשפיע היות שהבורא רוצה שיקבל ממנו הנאה.
רצון לקבל גשמי הוא, שרוצה דברים גשמיים. רצון לקבל רוחני הוא מאמין בעולם הבא, ובהשגות פנימיות התורה, ורוצה את הכל מצד אהבה עצמית, שעל ידי זה הרצון לקבל שהוא רוצה לקבל הנאה, יהיה לו מה להנות.