חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ארבעה ימים

תוכן

יוד הי ויו הי גדלות ב' דאי' ומאיר בה הא ודוחה כיוצא בו לחסד מלכות דחסד א' בנצח חסד ז"א ונצח בחסד וכן בגבורה לנוק' ומאיר בה הה בסיוע ה' דאהיה וי' דאבגית ץ

 0וד הי ואו ה 0 הוד דבלע

יאר נצח דחסד ז"א

ח' נצח דחסד נוק'

ה דמ"ה ה דב"ן

הרחמן וכו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'