חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אצבעות-ה' אצבעות

ה' אצבעות
ה' אצבען דיד שמאל, שהן ה"ג, כי ה' אצבען דיד ימין ה"ס ה"ח.