חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אני ולא שליח

תוכן

כמ"ש האר"י ז"ל, ישראל היו לפני הגאולה במ"ט שערי טומאה, עד שנגלה עליהם וכו' וגאלם, היינו שזכו "אני ולא שליח". אמר זצ"ל, משא"כ לפני הגאולה חשבו שיש שליחים, משא"כ גאולה נקרא שזכו ש"אני הוא ולא שליח", שאין עוד מלבדו. נמצא שגם לפני הגאולה האמינו שה' עוזר, אבל יש שליחים, וגאולה נקרא שזכו "אני הוא ולא שליח".