חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אני ואין

תוכן

אני היינו הרצון שלנו. אין ביטול הרצון שלנו. הרצון שלנו הוא לקבל הנקרא נוקבא. הרצון של הבורא הוא להשפיע. נמצא, בזמן שהאדם מבטל את האני, נעשה מצרוף אני אין. לרמז שהעבודה שלנו לעשות מאני אין, כלומר מהרצון של נוקבא יהי' רצון להשפיע, אבל בלי רצון אין שום דבר.