חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אמונתנו בספרים וסופרים

תוכן

אנשי העיר קנו יהלום וכולם שמחו שקנו יהלום בזול ביותר, ואחד מהם התעורר בשאלה האם היהלום שקנו הוא אמיתי. אבל כל בני העיר אינם מבינים ביהלומים, והלכו מפני זה לסוחר מומחה, שיגיד להם האם היהלום אמיתי או מזויף. ושמחו בתשובתו שהיהלום אמיתי. ואחד מהם התעורר בשאלה שהם סומכים על הסוחר והרי אולי הוא רמאי, אלא הוא בעצמו רוצה ללמוד את המקצוע ובעצמו להיות מומחה. והוא לומד ומצליח.
הנמשל ניתן להאמין את אשר עסקנו בתו"מ הוא שאנחנו סומכים א"ע על האמונה שקבלנו מפי ספרים וסופרים.