חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אמונה נק' מעשה

תוכן

אמונה נקרא מעשה ולא שכל. ואמונה, כשאין הגוף מסכים, הוא צריך ללכת בדרך הכפיה, שהיא למעלה מטעם ודעת, רק מעשה לבד.
וזה דומה שנותנים לילד לאכול, וההורים נותנים לו להבין שזה לטובתו, כלומר אעפ"י שהילד לא מוצא בזה שום טעם. אלא עד כמה שההורים נותנים לו להבין, אין הילד רוצה לשמוע. ואז ההורים בכפי' אעפ"י שהילד לא רוצה, הולכים עם הילד בבחינת המעשה, ולא מחכים עד שהילד יגיד שהוא כבר מבין שכדאי לקחת את המאכל.
כמו כן בחינת אמונה, לא לחכות עד שהגוף יסכים שכדאי לוותר על קבלה עצמית, אלא צריכים ללכת עם הגוף בבחינת המעשה, הנקרא בכח, אעפ"י שבמוח אין הגוף מסכים לזה.