חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אמונה למעלה מהדעת

תוכן

דוגמא, למטה מטבור דא"ק למדנו שיש שם ע"ס דסיומא, היינו ר"ז שהוא אומר שלא רוצה לקבל מסיבת שהוא לא יכול לכוון בעמ"נ להשפיע, אז יש לו אור דחסדים בהארת חכמה. אבל בה בעת שנופל במחשבתו ענין של קבלה, תיכף נופל ממדרגת הקדושה.