חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אמונה

תוכן

תש"ד

א) אמונה נקראת בחי' למעלה מהדעת, ונק' בחינת נוקבא, ובחי' חוק. ותורה נק' בחינת בתוך הדעת, ונק' משפט.
וז"ע שאנו אומרים בתפילת אשר יצר וכו' וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים. ופירוש נקבים, היינו שהוא בחינת נוקבא וחסרון העומד להתמלאות, וזה בחינת תורה. וחלולים פירושו שהוא צריך להשאר בבחינת חלל, וזה בחינת אמונה למעלה מהדעת.
שמיעה נקראת אמונה שצריכים להאמין מה שהוא שומע מה שאומרים לו שהוא אמת.
ראיה נקראת ידיעה, שאינו צריך להאמין, אם הוא רואה בעצמו.