חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אמה

אמה
בעולם הבריאה, ששם בחינת גוף השכינה שנקרא אמה.