חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם

תוכן

דהנה "דור ראשון ודור אחרון" [שבת קי"ב ע"ב] מיירי באדם אחד, אלא זמן האחרון הנמשך מתוצאות הראשון נק' דור אחר דור. הנה בהגשמיים, בהמה ניזונת מבן-אדם, ובן-אדם ניזון מהשי"ת. וכן ברוחניים, שבעל החי ניזון מבן אדם, ולא באופן ישיר מהשי"ת, ובן אדם ניזון מהשי"ת.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה