חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אלה אלהיך ישראל

אלה אלהיך ישראל
פה) ועל דא כל וכו': וע"כ כל אלו מישראל שמתו נתחברו עמהם, עם הערב רב, בלבם. ומשום שהיו ב' צורות, שור וחמור, כתוב, אלה אלהיך ישראל, ולא כתוב, זה, לשון יחיד, אלא משום ששנים היו יחד. וכן אשר העלוך מארץ מצרים, אשר העלוך מארץ מצרים, כתוב, לשון רבים, ולא העלך.