חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אלה אלהיך ישראל

אלה אלהיך ישראל
... בכל אלו הצדדים שבנחש הרע נבחן שמצד רוח הטומאה ההוא הוא בחינת נחש. ויש מי שרוכב עליו, שהוא סמאל, כלומר שיש בהם זכר ונקבה. וכאשר מזדווגים נקראים אלה, בלשון רבים, להורות שאינם ביחוד כמו זכר ונקבה דקדושה, אלא הם בפירוד. כי הס"א שרי בחבורא וסיים בפרודא ...