חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי (תהלים כג, ו)

תוכן

והקשה הלא אין אנו רואים למישהו שירדוף [אותו] טוב וחסד. ופירש, שהאדם צריך לומר שכל הרדיפות הם רק טוב וחסד.