חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אין מסך בכתר

תוכן

הנה אמרינן בכמה מקומות, שבבחינת כתר אין שום מסך, שיהיה יכולת לעשות זווג, יען שזהו מזוכך לגמרי. אם כן איך כתב שבפרצוף מ"ה החדש שם יש מסך דבחי"ה שנקרא כתר, ועי' רכ"א בפמ"א בד"ה וטעם.
בדף קס"ב בפמ"א ד"ה ואחר כך, כח"ב ואחר כך יצא וכו' ובבחי"ב מלך הגבורה שקומת העשר הספירות שלו עד חכמה דבינה. ולכאורה היה צריך לכתוב עד הבינה לבד.
רכ"ג פמ"א בד"ה ובזה תבין כתוב, שבזמן שכלים דאוכל [דאו"מ?] מספרת עגולים ברישא. אז למטה הכלים דבד"ק ח"יה הכתרים עומדים בב' קוין, ימין ושמאל, ז"א בחסד וגבורה חוץ מהבינה הבחינה שעומדים בחסד ונצח. והרב כתב בפירוש, שאפילו הכתרים עומדים בחו"נ.