חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

איך לוקחים חיות?

תוכן

ענין יסורים קשים שמרגישים, הוא רק מטעם שחסר חיות. אבל מה לו לאדם לעשות, הלא אין זה בידו ליקח חיות? ובזמן כזה הוא בא לידי שעמום, וזה דוקא שבזמן כזה צריכין להתחזקות יתירה, אבל איך ליקח?.