חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

איזו תשובה מועילה

תוכן

תשובה מועילה רק על מלכות הממותקת בבינה, שיש זמן קטנות. ובגדלות, אח"פ חוזרים להמדרגה, שהם שבים, כלומר שיוכלו להשתמש עמהם בעמ"נ להשפיע. וזה נקרא שמועילה תשובה, היינו שיכולים לתקן, שיוכלו להשתמש עם כלים דקבלה.
משא"כ אח"פ, ששייכים לבחינת ג"ר, שאינם יכולים להאיר אלא ע"י תיקון המלכות במקומה. והיות שמלכות נגנזה ברדל"א, לכן כאן אינה מועילה תשובה, כלומר שלא יכול להחזיר אח"פ להמדרגה לפני גמה"ת.