חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אחד עשר יום שהם שבוע א' וד' ימים

תוכן

יוד הי ואו הי: ואו מלכות בנצח וכן בגבורות לנוק' וו. י דאהיה ש דקרע שטן

0 וד הי ואו ה 0 הדד דיובב

בכל נצח גבורת ז"א

ו נצח גבורת נוק'

ו דמ"ה ו דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'