חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אחד ועשרים יום שהם ג' שבועות

תוכן

יוד הא ואו הא: יוד מלכות במלכות, וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה יוד בסיוע א דאהיה ונגד יכש

00 הי ואו הי בעל חנן דחושם

וירננו מלכות דת"ת ז"א

פ מלכות דת"ת נוק'

הא יודו דמ"ה

ה יוד וו דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'

ירמיאו"א

שאס פגמתי בא' מז' בתי' דחסדים דדעת ז"א, או בז' ספירות דת"ת שבו, או בז' ספירות דחסד ג' שבחסדים, או בז' ספירות דת"ת דנוק', בפנימיים וכן במקיפים, יתתקן בכח סגולת מצות ספירת העומר שספרתי לפניך אמן סלה.

ירמיאו"א

שאס פגמתי בא' מז' בתי' דחסדים דדעת ז"א, או בז' ספירות דת"ת שבו, או בז' ספירות דחסד ג' שבחסדים, או בז' ספירות דת"ת דנוק', בפנימיים וכן במקיפים, יתתקן בכח סגולת מצות ספירת העומר שספרתי לפניך אמן סלה.