חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרמ

זהר

תרמ) תמינאה, לשלשה צריך כוס. אמאי. בינה איהי תליתאה מעשר ספיראן, מעילא לתתא. ובגין דא פחות משלשה לא צריך כוס. לשלשה צריך כוס, קא רמיז קדושה לך ישלשו. ולא עוד, אלא דאורייתא לא נחתא פחות מג', כהנים, לוים, ישראלים. תורה, נביאים, וכתובים. בירח תליתאי, ביום תליתאי. ודא בינה, יד"ו. ובגינה אתמר, שלש משמרות הו"י הלילה. מלכות ה' רביעית, עלה אתמר ארבעה משמרות הוי הלילה. וש' דתלת ענפין לקבל תלת משמרות. וש' דארבע ענפין, לקבל ארבעה משמרות.

פירוש הסולם

תרמ) תמינאה, לשלשה צריך וכו': תקון השמיני, הוא שלשלשה צריך כוס. למה. הוא משום שהכוס רומז על בינה, ובינה היא ספירה שלישית מעשר ספירות, כשמתחילים לספור ממעלה למטה, דהיינו כתר חכמה בינה. ומשום זה פחות משלשה, לא צריך כוס. פירוש אחר. לשלשה צריך כוס, מרמז, על קדושה לך ישלשו. ולא עוד אלא שהתורה לא ירדה פחות מג', שהם, כהנים לוים וישראלים, תורה נביאים וכתובים, וניתנה בחודש השלישי וביום השלישי. ובינה זו יה"ו דהויה, שה"ס ג' קוין. ובשבילה אמרו שלש משמרות הוי הלילה. מלכות היא ה' רביעית, שהיא מקבלת כל ג' הקוין, ועליה אמרו ארבע משמרות הוי הלילה. כנגד ג' קוין ומלכות המקבלתם וש' עם ג' ענפים היא כנגד ג' משמרות. וש' עם ארבע ענפים היא כנגד ארבע משמרות.