חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרל

זהר

תרל) מלא, הה"ד כוס מלא ברכת יי'. ואוף דאיהו מלא מיינא דאורייתא. בר נש הכי צריך למהוי שלים, כמד"א איש תם: גבר שלים. כמו ויבא יעקב שלם, הכי צריך למהוי נשמתא שלימתא, ולא יהיה בה פגם, דכל אשר בו מום לא יקרב. אוף הכי אלם עם י"ה, הוא אלהים, כחושבן כוס. איהו מלא, והפוך אלם ותמצא מלא. אימתי. כד אית תמן י"ה. והיינו כי יד על כס י"ה. אדנ"י חושבניה ו"ה. עמודא דאמצעיתא מלא מן תרווייהו. ובגין דא שריא עליה אדם, דהוא שמא מפרש.

פירוש הסולם

תרל) מלא, הה"ד כוס וכו': מלא, הנאמר בכוס של ברכה, ז"ש כוס מלא ברכת ה'. ואף הוא צריך להיות מלא מיינה של תורה. והאדם כך צריך להיות שלם, כמש"א איש תם, שפירושו איש שלם, כמו ויבא יעקב שלם, הרי שיעקב נקרא שלם. כך צריכה הנשמה להיות שלמה, ולא יהיה בה שום פגם, כי כל אשר בו מום לא יקרב. אף כך אלם עם יה, הוא אותיות אלקים. והוא כחשבון כוס, דהיינו פ"ו. וע"כ, הכוס צריך להיות מלא, כי הפוך המלה אלם ותמצא מלא. שהכוס בגי' מלא י"ה. כי מתי הוא מלא, הוא כשיש שם י"ה. והיינו כי יד על כס יה, שאין השם מלא, שהוא חסר ו"ה. אדני במספר קטן, הוא בחשבון ו"ה. עמוד האמצעי מלא מן שניהם, מן י"ה ומן ו"ה, ומשום זה שורה עליו השם אדם, שהוא שם המפורש, יוד הא ואו הא, שהוא בגי' אדם.