חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרלט

זהר

תרלט) אוף הכי והתקדשתם, בשעת תשמיש. מים ראשונים דזרע בר נש, מצוה. אחרונים דנוקבא, חובא. ואמצעיים קא רמיז, וכגבינה תקפיאני. הדא הוא דכתיב, הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני. והאי איהו דקא רמיז, בין גבינה לבשר, דאתמר ביה עור ובשר תלבישני.

פירוש הסולם

תרלט) אוף הכי והתקדשתם וגו': אף כך יש לומר, והתקדשתם, היינו בעת תשמיש. מים ראשונים שזורע הגבר הם מצוה. שמקיים מצות פריה ורביה. אחרונים, שהיא זרע הנקבה, היא חוב, כלומר, שזרע הזכר מחייב אותה להזריע. ומים אמצעיים, הרמז, וכגבינה תקפיאני, דהיינו הקב"ה, שמקפיא הזרע לבנין ולד, ז"ש, הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני. וזה הוא הרמז על מים אמצעים שבין גבינה לבשר. שנאמר בו, בהקב"ה, עור ובשר תלבישני. פירוש. גבינה, הוא לשון בנין. בשר, היינו שהקב"ה מהפך הזרע לבשר. שז"ס מים אמצעים. כלומר, שמים של הקב"ה הם אמצעים למיין דוכורין של הזכר ולמיין נוקבין של הנוקבא.