חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרלח

זהר

תרלח) ולא עוד, אלא דאמרו עלייהו ג' קדושות, הדא הוא דכתיב, והתקדשתם והייתם קדושים, והתקדשתם אלו מים ראשונים. והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כי קדוש, זה שמן ערב. אני יי', זו ברכה. ואמצעיים, בין גבינה לבשר. ובג"ד, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני יי'. זכאין עמא, דמאריהון ישוי לון לגביה.

פירוש הסולם

תרלח) ולא עוד אלא וכו': ולא עוד, אלא שאמרו עליהם, ג' קדושות. ז"ש והתקדשתם והייתם קדושים. והתקדשתם, אלו מים ראשונים. והייתם קדושים, אלו מים אחרונים. כי קדוש, זהו שמן ערב, להעביר הזוהמא מהאצבעות, אני ה', זו ברכה. ומים אמצעים היינו בין גבינה לבשר. ומשום זה, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה'. אשרי העם שאדונם ישום אותם אצלו. שמדבק אותם בקדושתו.