חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרלא

זהר

תרלא) מקבלו בשתי ידיו, כגוונא דאורייתא, דהוה בתרין לוחין, ה' דברן בלוחא חדא, לקבל ה' אצבעאן דיד ימינא. וה' בלוחא תניינא, לקבל ה' אצבען דיד שמאלא. ואתייהיבו בימינא דהיינו ביד ימין. ובגין דא, שני לוחות אבנים הוריד בידו, ולא בידיו. והאי איהו דאסהיד קרא, מימינו אש דת למו.

פירוש הסולם

תרלא) מקבלו בשתי ידיו וכו': מקבלו בשתי ידיו הנאמר בכוס של ברכה, היינו כמו התורה שהיתה בב' לוחות, חמשה דברות בלוח אחד כנגד ה' אצבעות שביד ימין. וה' דברות בלוח השני, כנגד ה' אצבעות דיד שמאל שנתנו בימין דהיינו ביד ימין, כלומר שה' דשמאל נכללו בה' דימין. ומשום זה, שני לוחות אבנים הוריד בידו כתוב, ולא בידיו. דהיינו רק ביד אחת שהיא ימין, וזה הוא שהעיד הכתוב, מימינו אש דת למו.